28.06.2017 - Sidst redigeret - 28.06.2017

Tilbagebetaling fra Kolding Kommune

Kolding Kommune har tilbagebetalt fejlagtig betaling for ledsagelse. For at sikre at den enkelte borger har fået korrekt tilbagebetaling, opfordrer vi pårørende til at hjælpe med at sikre at det er sket samt at beløbet er korrekt/dokumentation herfor. Ved spørgsmål kontakt LEV, Kolding.