01.03.2019 - Sidst redigeret - 01.03.2019

Hvem kan hjælpe?

•Egen læge

•Familieafdeling/Handicap hjemkommune

•VISO

•Sundhedsplejerske

•Åben anonym rådgivning

•PPR

•BUP

•Børneafdeling

•DUKH

•Institution/skole

•Patientforening / LEV

•Mentor?

•Psykolog?