21.08.2019 - Sidst redigeret - 21.08.2019

Kvis Sø Efterskole

Kvie Sø Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger, herunder Downs syndrom, autisme, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning og andre læringsvanskeligheder.

Kvie Sø Efterskole er den eneste efterskole vest for Storebælt udelukkende for udviklingshæmmede.

En efterskole hvor udviklingshæmmede får mulighed for at opdage eget potentiale og talent samt udvikle deres voksne identitet.

Se yderligere på www.kviesoefterskole.dk