01.06.2018 - Sidst redigeret - 01.06.2018

KLAPjob

KLAPjob - job til mennesker med kognitive handicap

KLAPjob er en beskæftigelsesindsats under Landsforeningen LEV, der hvert år hjælper over 500 førtidspensionister med udviklingshæmning eller andre kognitive vanskeligheder i job. Hvis du får tildelt førtidspension og gerne vil have et skånejob, så kan KLAPjob-konsulentere hjælpe dig

I Kolding kommune står KLAPjob-konsulenterne Kjeld og Hanne til rådighed med flere oplysninger og møder dig gerne personligt, for at fortælle mere om, hvordan KLAPjob kan hjælpe dig med at komme i arbejde.

Læs mere om KLAPjob på www.klapjob.dk

eller kontakt:

Kjeld Allan Møller-Madsen

KLAPjob-konsulent og distrikts-koordinator

Telefon: 29377150

Mail: kamm@klapjob.dk

eller

Hanne Gadegaard Sørensen

KLAPjob-konsulent

Telefon: 30449053

Mail: hgs@klapjob.dk