09.11.2016 - Sidst redigeret - 09.11.2016

Job-barrierer pga. funktionsnedsættelse

27.05.2016  Job-barrierer

Der er 6 kompenserende ordninger:

Personlig assistance

Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Arbejdspladsindretning - bevilling af hjælpemidler/arbejdsredskaber

Isbryderordningen (job med løntilskud for nyuddannede med funktionsnedsættelse)

Fortrinsadgang

Mentor-ordningen