09.11.2016 - Sidst redigeret - 09.11.2016

Job

Job

Jobcenter Kolding samarbejder med Glad-fonden om et projekt, hvor der tilbydes individuelt tilrettelagte afklarings- og opkvalificeringsforløb af en varighed på 9 måneder. Formålet med projektet er at fremme beskæftigelsen for personer med handicap. se nærmere på www.gladfonden.dk