03.03.2017 - Sidst redigeret - 03.03.2017

Bestyrelsens beretning for 2016

Nytårsfesten:
Ansvar: Jane, Lone, Lene

Året startede med den tilbagevendende nytårsfest med ca. 80 deltagere.

I år efter et nyt koncept, festklædte bestyrelsesmedlemmer, flere hjælpere og buffet. Med udgangspunkt i den fest blev der ændret i projektet, skrevet ind i dokument, og brugt ved forberedelserne i november måned til festen 2017.

Der er besluttet løbende evaluering og tilretning af projektbeskrivelse.

Stor tak til Slotssøbadet for fribilletter og gaver til vores lotteri.

Andre fester:
I maj fik vi besøg af Claus Holm til en grillfest i kulturhuset. Han betalte festen for 50 deltagere, vi stillede op med hjælpere og sikrede omtale i den lokale presse. Kulturhuset besluttede at betale mad for de gæster der ikke deltog i festen. En kanon succes, alle var glade, solen skinnede og vi nød den dejlige aften

Markedsdag afholdt d. 5 juni, endnu engang en dejlig dag, vi repræsenterede LEV med en lille konkurrence og stand.

Julefest i kulturhuset blev igen i år støttet økonomisk af LEV. Vi betaler musikken.

Foredrag for pårørende og pædagoger v. John Zeuthen blev økonomisk støttet af LEV, desværre ikke det store fremmøde.

Diskoteks fester: 3 fester i ”Mørks Kælder” støtter vi med betaling af plakater. Tidligere har der været behov for at vi hjælper til, nu er aftalen, at vi kontaktes ved behov. Fremover sendes invitationer ud via e-mail

Forglem mig ej dag i Kolding
Ansvar: Birgit.

Styret med sikker hånd af Birgit. Vi samlede 10.493 kr. Fremover skal vi praktisere MobilePay

Vi siger tak for hjælpen til indsamlere fra Bramdrupdam Bosted, Brændkjærskolen og Ågård efterskole.

Økonomi:
Ansvar: Birgit

Vi har skiftet bank, nu til Nordea, hvor Birgit og foreningen får en betydelig bedre behandling.

Overskud fra 2015: kr.27392, ført ind i nyt regnskabsår.

Henviser i øvrigt til Regnskab 2016

Ansøgninger om sponsorater:
Vi har sponsoreret kr.25.000 til en sofacykel til Brunebjerg

Kr. 4000 til musik i Kulturhuset ved julefesten.

Kr. 8500 til foredrag for pædagoger og pårørende v. John Zeuthen.

Sommerhus:
Ansvar: Annette, Grethe, Inge

Markedsføres i vores lokale og Landsdækkende LEV blad Nu også på vores Hjemmeside.

Større søgning til huset og efter deltagelse i Feriemesse i kulturhuset håber vi på mere interesse.

Plan for 2017 bliver fokus på markedsføring, justering af priser, fælles forårstur med rengøring oprydning og klargøring til sæson.

I samarbejde med Bente og Annette planlægger vi arbejdsfordeling og ansvar.

Vi vil gerne sige tak til Annette for, på meget professionel måde, at styre udlejningen af huset. Kontakten med udlejere og bestyrelsen. Annette har lovet at fortsætte det gode arbejde i 2017.

Kommunikation med vores medlemmer:
Ansvar: Lone, Inge og Leif

Lokale Artikler skrevet til vores blad v. Lone

Flere af de tilbud vi får via e-mail til vores medlemmer, har vi ikke haft mulighed for at sende ud til rette målgruppe, da vi ikke har medlemmernes mailadresser.

Vi har nu fået en lokal hjemmeside, hvor vi opdaterer løbende. Ansvar: formand og Leif Varberg.

I år 2017 er planlagt oprettelse af facebook, så vi kan kommunikere med den yngre gruppe.

Ansvar for dette bliver, forhåbentligt vores nye bestyrelsesmedlem Trine Thustrup.

Samarbejde med Kolding Kommune:
Ansvar: Susanne

2016 var det år, hvor de bosteder, der ikke allerede var overgået til paragraf 105 fra 108, fik det juridiske på plads.

Paragraf 108 var den lov, der var gældende på de gamle institutioner, inden udviklingshæmmede fik egen bolig.

Vi fik en meget flot information fra kommunen om denne proces.

Tilbagebetaling af ledsagelse gik i gang i 2016, desværre et meget mangelfuldt oplysningsbrev fra de enkelte bosteder.

Møde med Kaj Stubben om dette, der vil vende tilbage med en bedre løsning. Opfølgning på det 2017.

Møde med Ledergruppen angående åbenhed og overskuelighed af beboers økonomi.

Aftalen bliv, at LEV Kolding kreds laver et budgetskema, der sendes til lederne, der implementerer dette.

Opfølgning på det i 2017-02-17

Resurseforløb og Pension:
Vi oplever borgere der har været i specialforløb i børnehave og skolesystem, nogen endda fået tilbudt at bo i bo tilbud, fordi de har brug for hjælp i dagligdagen, få kontanthjælp og få tilbudt et resurse forløb i stedet for pension og resurseforløb. Sidstnævnte model giver efter vores mening bedre resultater i forhold til at deltage i det almindelige arbejdsmarked.

Kommunen kører en signalpolitik, der går ud på, at ingen får pension, inden de fylder 40 år.

Det samme signal møder pårørende ved start på STU

Det er blevet en kommunal kultur som de ansatte tror på er rigtig.

Efter møde med STU viser det sig, at 40% af afsluttende elever modtager en pension, den glatte sag som vi kalder det,60% tilbydes et resurse forløb.

Tre medlemmer af bestyrelsen er i gang med at beskrive det glatte forløb, hvordan man søger og hvad der skal hentes frem af rapporter/test og pædagogiske vurderinger, så processen forløber optimalt for den, der søger.

Processen og opfordringen til at søge lægges på vores hjemmeside.

Vi arbejder videre med emnet i 2017.

Handicaprådet i Kolding:
Ansvar Susanne.

Vi har besluttet at stoppe samarbejdet med Handicaprådet idet vi ikke bliver hørt, ingen brugbare aftaler indgås. Vi er tilfredse med det direkte samarbejde, vi har med Handicap afdelingen og Kaj Stubben i Kolding Kommune.

Samarbejde med LEV Region syd:
Ansvar: alle

Ikke noget konsistent fremmøde fra vores side, plads til forbedring

Man har ønsket et samarbejde med Vejle/Fredericia omkring events, så vores lokalforening bliver delt i en politisk og event afdeling. Det kræver et korps af frivillige samt ledelse af projektleder i LEV. Man forventer et events års-hjul i hver kreds.

Dette har vi ikke fået gang i endnu. Vejle har ikke kontaktet os efterfølgende.

I forbindelse med dette projekt, fra LEV side, har Inge været til møde med Alice på Bramdrupdam bo tilbud, om samarbejde med os ang. frivillighed og medborgerskab.

Det kunne evt. kædes sammen med LEV projektet, men vi er ikke kommet videre

Vi arbejder videre med det i 2017.

Landsforeningen LEV:
Ansvar: alle

Der er afholdt 2 Kreds Camp hvor vi har deltaget. Meget lærerigt og noget med hjem om de politiske tiltag, der skal gøres. Materialer, dokumenter og andet brugbart har vi valgt at arkivere på vores Pc, så vi kan anvende det ved relevante emner.

Det var også året hvor vi fik ny landsformand, Kolding kredsen er meget tilfreds.

 

Tak til bestyrelsen

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige alle i bestyrelsen en stor tak for jeres frivillige arbejde, input, diskussioner, gaver, middage, kørsel, glæde, grin og alt det vi har haft sammen.

Det har været en fornøjelse og jeg ser frem til det næste års samarbejde.

Venlig Hilsen

Bestyrelsesformand

Inge Stausholm.